Informació legal

Titularitat del lloc web

Bases i condicions

Continguts

Limitació de responsabilitat

Propietat intel·lectual i industrial

Legislació aplicable i tribunals competents

Titularitat del lloc web

El nom del domini, www.fundaciomacba.es, està registrat a favor de la Fundació MACBA, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 326.

El domicili social de la Fundació MACBA queda establert, als efectes d’aquest avís legal, a la Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona.

Per a posar-se en contacte amb nosaltres, ho pot fer a través dels següents números i adreces:

Telèfon: 93 412 12 70
E-mail: fmacba@macba.es

Bases i condicions

Les pàgines de la web són d’accés públic, lliure i gratuït, i els continguts són senzillament informatius i divulgatius. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i bases d’ús contingudes en aquesta. Conseqüentment, el titular d’aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat derivada d’un ús indegut, incorrecte o il•lícit de la web o dels seus continguts, així com fraus de suplantació del nom del domini o altres de naturalesa similar. El simple fet d’accedir-hi no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre la Fundació MACBA i l’usuari.

L’avís legal i les condicions del servei del present lloc web podran patir modificacions de qualsevol tipus, quan la Fundació MACBA ho consideri oportú o a fi d’adaptar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions es notificaran tal com pertoca, essent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, exceptuant els casos en els quals es manifesti d’altra manera.

Continguts

La Fundació MACBA realitza el màxim esforç per a evitar errors en els continguts que es publiquen al seu lloc web. La Fundació es reserva la facultat de modificar els continguts de la web en qualsevol moment. La Fundació MACBA no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar dels errors continguts dins el lloc web proporcionats per terceres parts.

La Fundació MACBA ofereix enllaços, de manera directa o indirecta, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços al lloc web té finalitat informativa i no suposa, en cap cas, una invitació a la contractació de productes o serveis que ofereix el lloc web de destinació.

En cas que la Fundació MACBA tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des dels esmentats enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Limitació de responsabilitat

La Fundació MACBA no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin provocar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als seus fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, de manera que no es fa responsable dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

La Fundació MACBA no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d’aquest lloc web.

La Fundació MACBA tampoc no es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. La Fundació MACBA tampoc no serà responsable de cap dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponibles als llocs web als quals dirigeixen els enllaços.

La Fundació MACBA no pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web des del lloc web de la Fundació MACBA.

El present avís legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través del lloc web de la Fundació MACBA, i no és d’aplicació als continguts recollits o serveis prestats des dels llocs de tercers als quals s’hagi accedit des del lloc web de la Fundació MACBA.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que allotja estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual. Queda prohibida la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del portal, sense haver obtingut prèviament l’autorització del titular dels corresponents drets o només en cas que estigui permès de manera legal. L’accés al lloc web no suposa en cap cas l’adquisició, per part dels usuaris, del dret de propietat de cap tipus sobre els continguts que s’hi exposen.

Alguns dels continguts d’aquest lloc web es poden descarregar a la terminal de l’usuari, sempre que siguin per a ús privat i sense finalitats comercials de cap tipus.

Les referències a marques comercials, marques registrades o signes distintius, siguin titularitat de la Fundació MACBA o de terceres empreses, suposen de manera implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la Fundació MACBA o dels seus propietaris legítims.

En cap moment, excepte en cas de manifestació expressa d’accés o ús del portal o dels seus continguts, no es traspassa a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips o signes distintius inclusos al web i protegits per llei.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les bases i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol mena de controvèrsia, litigi o discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i la Fundació MACBA per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda la submissió d’aquestes als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.