El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació MACBA i la seva principal tasca consisteix a vetllar pel compliment dels objectius fundacionals.

Actualment està format per vint-i-cinc membres, tots amb una reconeguda trajectòria en el sector empresarial del nostre país. El Patronat, que es reuneix amb periodicitat trimestral, designa una Comissió Executiva que coordina i supervisa de manera regular el pla d’actuació anual, cosa que agilitza la gestió de la Fundació.

Presidenta d'Honor

S.M. La Reina Sofía

Presidenta

Ainhoa Grandes Massa

Vicepresident primer

Alfonso Líbano Daurella

Vicepresidenta segona

Lola Mitjans de Vilarasau

Tresorer

Marian Puig Guasch

Secretari

Oscar Calderón de Oya

Vocals

Ramón Agenjo Bosch
Núria Basi Moré
José Luis Blanco Ruiz
Elena Calderón de Oya
Josep Francesc Conrado de Villalonga
Elisa Durán Montolio
Óscar Fanjul Martín
Santiago Fisas i Ayxelá
Gabriela Galcerán Montal
Liliana Godia Guardiola
Javier Godó Muntañola, compte de Godó
José María Juncadella Salisachs
Patricia Phelps de Cisneros
Javier Quilis García
Victoria Quintana Trias
Maria Reig Moles
Alfonso Rodés Vilà
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Marta Uriach Torelló
Mercedes Vilá Recolons