El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació MACBA i la seva principal tasca consisteix a vetllar pel compliment dels objectius fundacionals.

Actualment està format per vint-i-vuit membres, tots amb una reconeguda trajectòria en el sector empresarial del nostre país. El Patronat, que es reuneix amb periodicitat trimestral, designa una Comissió Executiva que coordina i supervisa de manera regular el pla d’actuació anual, cosa que agilitza la gestió de la Fundació.

Presidenta d'Honor

S.M. La Reina Sofía

Presidenta

Ainhoa Grandes Massa

Vicepresident primer

Alfonso Líbano Daurella

Vicepresidenta segona

Lola Mitjans de Vilarasau

Tresorer

Marian Puig Guasch

Secretari

Oscar Calderón de Oya

Vocals

Núria Basi More
José Luis Blanco Ruiz
Elena Calderón de Oya
Artur Carulla Font
Josep Francesc Conrado de Villalonga
María Entrecanales Franco
Elisa Durán Montolio
Santiago Fisas i Ayxelá
Joan Gaspart i Solves
Liliana Godia Guardiola
Javier Godó Muntañola, compte de Godó
Dinath de Grandi de Grijalbo
Victoria Ibarra de Oriol, baronessa de Güell
José María Juncadella Salisachs
Victoria Quintana Trias
Maria Reig Moles
Francisco Reynés Massanet
Alfonso Rodés Vilà
Marta Uriach Torelló
Mercedes Vilá Recolons
Juan Ybarra Mendaro

© Fundació MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2020. Some rights reserved.