Col·labora amb nosaltres

Si vols formar part de la Fundació com a persona o empresa, posa’t en contacte amb María Zalbidea:  mzalbidea@macba.cat