There's not available translation for this content.

Cojín marroquí

Cojín marroquí

Artist: 
Teresa Lanceta
Year:  
Dimmensions: 
35 x 44 cm
Date of acquisition: 
30 October 2019
Teresa Lanceta va començar a comprometre’s amb una pràctica artística tèxtil contra el predomini d'altres formes artístiques més establertes i els usos dels mitjans de comunicació durant els anys 79 i 80 a Espanya.

A mitjans de la dècada de 1980, quan la llei espanyola d'immigració es feia efectiva restringint les connexions regulars entre el Magrib i Espanya, Lanceta va començar a viatjar al Marroc a la recerca d'una tradició de teixit que encara estava activa. Va ser a través de les seves trobades amb peces originals en basars que l'artista va sentir que la seva obra no només havia de referir-se per context a la tradició tèxtil de l'Atles Mitjà, sinó que també havia d'estudiar el seu propi llenguatge formal.

Les seves recreacions van reproduir fragments de peces tèxtils nòmades destacant la seva composició abstracta on les diagonals aleatòries i les línies paral·leles organitzades fora de qualsevol tema central predominaven fora de qualsevol límit definit clar. Estava interessada en aprendre el que passava en cada detall ornamental, posant així l'estrès en les riques composicions formals de cada petita part de les peces originals. El resultat podria recordar a un zoom a la fotografia, on un detall insignificant es converteix en l'objecte central de l'exposició. En aquest sentit, les obres de Lanceta reprodueixen detalls de les peces originals al mateix temps que el fons també s'engrandeix.

Els exàmens formals de les seves reproduccions semblen donar rellevància a tots els detalls que van configurar la gramàtica formal de la tradició tèxtil de l'Atles Mitjà, mostrant així la lògica formal d'un art que passa més enllà dels cànons artístics occidentals.