EMPRESES

EMPRESES

La Fundació MACBA és el nexe ideal per a connectar les empreses amb el món de les arts visuals i de l’art contemporani en particular. Les empreses que col•laboren amb la Fundació vinculen la seva marca als valors d’innovació, avantguarda, creativitat, disseny i accedeixen a un entorn de capital relacional a través dels esdeveniments que organitza la Fundació. A més, gaudeixen de beneficis exclusius per als seus treballadors, equips directius o clients, com visites guiades, entrades gratuïtes, trobades amb el director del museu i la possibilitat de disposar dels espais del MACBA per a l’organització d’esdeveniments corporatius. 

La Fundació MACBA ofereix diverses modalitats de col•laboració per a empreses.

Empresa Benefactora

Aquests donatius poden deduir el 35% del seu import a la quota de l’IS i atorguen els privilegis següents:

Placa honorífica a l’entrada del museu. 
Assignació d’una obra com a donació de l’empresa amb esment a la cartel•la. 
• Esment nominal en tots els catàlegs que publiqui el museu, a la pàgina web del MACBA i a la pàgina web de la Fundació MACBA. En aquesta darrera, s’hi afegirà el logotip de l’empresa i s’establirà un enllaç a la seva web corporativa.
Obsequi anual d’una obra en edició especial, realitzada expressament per a la Fundació per un artista de la Col•lecció.
• Publicació anual d’un anunci d’agraïment a premsa.          
• Dret a la utilització dels espais del museu: la primera vegada de manera gratuïta i, la resta, amb un 40% de descompte.
• Visites guiades per al personal de l’empresa i clients.   
• Invitació al sopar de gala anual. 
• Activitats per als fills dels treballadors i col•laboradors de l’empresa.
Assessorament a l’hora d’organitzar viatges culturals per a l’empresa o els seus clients.
• Invitació a trobades i reunions amb el director del museu.    
Assessorament en la creació de col•leccions corporatives.
• Invitació a fires internacionals.   
Assessorament en la producció de regals d’empresa.    
• L’empresa membre té la possibilitat de fer la publicitat que consideri convenient pel que fa a la seva col•laboració (publicitat de mecenatge).
• 40 entrades gratuïtes l’any.
• 12 carnets VIP per a dues persones.

Empresa Protectora

Aquests donatius poden deduir el 35% del seu import a la quota de l’IS i atorguen els privilegis següents:
 • Placa honorífica a l’entrada del museu.
 • Esment nominal en tots els catàlegs que publiqui el museu, a la pàgina web del MACBA i a la pàgina web de la Fundació MACBA. En aquesta darrera, s’hi  afegirà el logotip de l’empresa i s’establirà un enllaç a la seva web corporativa.
 • Obsequi anual d’una obra en edició especial, realitzada expressament per a la Fundació per un artista de la Col•lecció.
 • Publicació anual d’un anunci d’agraïment a premsa.         
 • Dret a la utilització dels espais del museu: la primera vegada de manera gratuïta i, la resta, amb un 30% de descompte.
 • Visites guiades per al personal de l’empresa i clients.  
 • Invitació al sopar de gala anual.
 • Activitats per als fills dels treballadors i col•laboradors de l’empresa.
 • Assessorament a l’hora d’organitzar viatges culturals per a l’empresa o els seus clients.
 • Invitació a trobades i reunions amb el director del museu.   
 • Invitació a fires internacionals.  
 • L’empresa membre té la possibilitat de fer la publicitat que consideri convenient pel que fa a la seva col•laboració (publicitat de mecenatge).
 • 25 entrades gratuïtes l’any.
 • 8 carnets VIP per a dues persones.

 

Empresa Col·laboradora

Aquests donatius poden deduir el 35% del seu import a la quota de l’IS i atorguen els privilegis següents:
 • Placa honorífica a l’entrada del museu.
 • Esment nominal en tots els catàlegs que publiqui el museu, a la pàgina web del MACBA i a la pàgina web de la Fundació MACBA. En aquesta darrera, s’hi  afegirà el logotip de l’empresa i s’establirà un enllaç a la seva web corporativa.
 • Obsequi anual d’una obra en edició especial, realitzada expressament per a la Fundació per un artista de la Col•lecció.
 • Publicació anual d’un anunci d’agraïment a premsa.        
 • Dret a la utilització dels espais del museu: la primera vegada de manera gratuïta i, la resta, amb un 20% de descompte.
 • Visites guiades per al personal de l’empresa i clients
 • Invitació al sopar de gala anual.
 • Activitats per als fills dels treballadors i col•laboradors de l’empresa.
 • Invitació a fires internacionals. 
 • L’empresa membre té la possibilitat de fer la publicitat que consideri convenient pel que fa a la seva col•laboració (publicitat de mecenatge).
 • 15 entrades gratuïtes l’any.
 • 4 carnets VIP per a dues persones.

Soci Corporatiu

Aquests donatius poden deduir el 35% del seu import a la quota de l’IS i atorguen els privilegis següents:
 • Placa honorífica a l’entrada del museu.
 • Esment nominal en tots els catàlegs que publiqui el museu, a la pàgina web del MACBA i a la pàgina web de la Fundació MACBA. En aquesta darrera, s’hi  afegirà el logotip de l’empresa i s’establirà un enllaç a la seva web corporativa.
 • Publicació anual d’un anunci d’agraïment a premsa.       
 • Dret a la utilització dels espais del museu amb un 15% de descompte.
 • Visites guiades per al personal de l’empresa i clients.
 • Invitació al sopar de gala anual.
 • Activitats per als fills dels treballadors i col•laboradors de l’empresa.
 • Invitació a fires internacionals.
 • L’empresa membre té la possibilitat de fer la publicitat que consideri convenient pel que fa a la seva col•laboració (publicitat de mecenatge).
 • 7 entrades gratuïtes l’any.
 • 2 carnets VIP per a dues persones.